Zdroj: http://www.kralovopolstipatrioti.cz/dum-a-vinne-sklepy-vinarnika-edmunda-backa
Dům Edmunda Backa

V pondělí 22. října 1945 se v 16.00 hodin sešla v místnostech „Národní správy Adolf Fischer“ v Brně na Orlí 3. ustavující valná hromada prvního výrobního zlatnického družstva v Československu. Tehdejších 17 zakládajících členů zvolilo představenstvo v čele s Leopoldem Jelínkem a dozorčí radu s předsedou Leopoldem Světlíkem. Podle schválených stanov první název zněl: „KARAT nákupní, prodejní a výrobní družstvo zlatníků v Brně, zapsané společenstvo s ručením omezeným.“ Do 12. února 1946, kdy družstvo získalo vlastní živnostenský list, provozovalo svoji činnost na živnostenský list předsedy družstva. Tehdejší zákony to umožňovaly.

Členové družstva založili i vlastní tělovýchovnou organizaci, která pěstovala v družstvu lehkou atletiku, gymnastiku, míčové hry a to zejména fotbal. Fotbalová jedenáctka KARATu byla v Brně i okolí velmi známá. Po sjednocení tělovýchovy přešli sportovci do DSO Slaná Brno.

Už v roce 1948 mělo družstvo 3 prodejny v Brně a dále obchodní a provozní místnosti v Olomouci a Kroměříži. V roce 1950 byly získány nové pracovní místnosti a obchody na ulici Minoritské a České, roku 1952 pak na Tř. Vítězství, později Masarykově, kde jsou obchodní prostory ve vlastnictví družstva KARAT dosud.

Pamětní deska
Pamětní deska

Léta 1950 až 1960 se vyznačují ekonomickou stabilitou, členská základna měla v této době 100 členů. Výrobní prostory začínaly být postupně nevyhovující a tak v roce 1971 rozhodlo představenstvo družstva vybudovat vlastní provozně administrativní budovu. Byla podepsána smlouva o sdružení finančních prostředků s družstvem invalidů SLUŽBA a v roce 1973 došlo k zahájení nového sídla investičním nákladem 23,5 mil. Kč. Stavba byla dokončena v roce 1976 a to na adrese Brno, Orlí 27. V tehdejší době splňovala podmínky moderní výroby šperků. Sdružovací smlouvou mělo DI SLUŽBA zabezpečeno trvalé užívání prvního patra stavby o rozloze 699 m².

V roce 1990 měl KARAT 350 zaměstnanců a téměř monopolní postavení ve výrobě šperků na Jižní Moravě. V následujícím roce byla v družstvu provedena delimitace hodinářů a následně personifikace veškerého jmění – vlastní jmění družstva bylo rozděleno mezi 160 oprávněných osob. Výroba byla roku 1993 přestěhována do prostor na Palackého třídě (historické fotografie najdete zde), do domu, který na přelomu 19. a 20. století patřil vinárníkovi Edmundu Backovi.

Stolpersteiny před vchodem do budovyVStolpersteiny před vchodem do budovy roce 1931 se zde narodil Thomas Graumann, v 8 letech zachráněný sirem Nicolasem Wintonem. Tyto souvislosti připomíná umístěná pamětní deska a Stolpersteiny před vchodem do budovy.

V roce 2003 byla budova na Orlí ulici prodána, s konečnou platností vypořádány vlastnické nároky 160 členů a v 58. roce svého trvání KARAT do třetice změnil adresu svého sídla na Palackého 119. Zeštíhleli jsme, ale hlavní náplní družstva zůstává služba veřejnosti. 15 let jsme vychovávali učně, z nichž někteří u nás později zůstali pracovat nebo se k nám vrací.

karat-logo-web